Sciety finansierar bolag som utvecklar ny behandling inom hjärt-kärlsjukdomar

2019-02-24

För drygt ett år sedan gjordes ett stort genombrott i forskningen på hjärt-kärlsjukdomar – genom att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna kan man minska risken för återinsjuknande. Ännu finns det inga godkända läkemedel för behandling av inflammation i samband med hjärtinfarkt. Nu finansierar Sciety ett bolag som ligger i framkant…

Läs mer

Sciety genomför två private placements

2019-02-11

Sciety genomför nu kapitalisering av ett läkemedelsbolag i fas II och ett teknikbolag inom sekvensering av DNA, som private placements. Bolagen verkar på starkt växande marknader och reser nytt kapital för att nå produktutvecklingsmål som ska leda till uppköp inom ett par år.     Läkemedelskandidat med potential att bli…

Läs mer
Maria Wallin Wållberg, vd för Likvor.

Likvor vinner ny mark och slår försäljningsrekord

2018-12-18

Den senaste tiden har Likvor fått nya förfrågningar från både Finland, Danmark och Polen, men också gjort betydande framsteg på den iranska marknaden. Dessutom nådde medicinteknikföretagets försäljning av engångsprodukten CELDA Tools nyligen en ny rekordnivå. – Inom en kort tidsperiod har vi fått två förfrågningar från Polen, den senaste från…

Läs mer
Stefan K Nilsson, vd för Lipigon

Bra för hälsan att se sina egna halskärl

2018-12-13

Stefan K Nilsson, vd Lipigon Pharmaceuticals  Personer som får se hur åderförkalkade deras halskärl är, är oftare villiga att förbättra sin livsstil jämfört med de som inte tagit del av samma bildbevis. Det visar en studie vid Umeå universitet, där läkemedelsbolaget Lipigons vd Stefan K Nilsson deltagit som forskare, som nyligen…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety – utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av förhöjda blodfetter

2018-11-26

Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar inte bara folksjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom utan även en rad sällsynta sjukdomar. Läkemedelsbolaget Lipigon är specialiserade på sjukdomar kopplade till fetter och är inledningsvis inriktade på sällsynta sjukdomar som idag saknar tillräckligt effektiva behandlingar.     Ny kandidat för behandling av allvarlig…

Läs mer