EMPE Diagnostics reser 9 Mkr för lansering i Indien

2019-08-29

EMPE Diagnostics avslutade i veckan en nyemission om totalt 9,2 Mkr med Sciety. Bolaget har utvecklat ett snabbtest för tuberkulos och det nya kapitalet ska gå till etablering i Indien där tuberkulos är ett stort folkhälsoproblem. ”Med det nya kapitalet ska vi etablera en produktions- och säljorganisation på plats i…

Läs mer

EMPE Diagnostics – från idé till lansering på världens största marknad för tuberkulosdiagnostik

2019-06-13

EMPE Diagnostics har utvecklat ett nytt test för diagnosticering av tuberkulos och detektion av antibiotikaresistens som ska förkorta tiden från första vårdkontakt till korrekt behandling med månader. Bolaget grundades 2015 och bygger på en beprövad metod som utvecklades av Mats Nilssons forskargrupp vid Uppsala Universitet. EMPE Diagnostics har sedan kapitaliseringen…

Läs mer

Sciety-nätverket investerar 15 mkr i spjutspetsbolag inom DNA-sekvensering

2019-06-12

Single Technologies avslutade i veckan en nyemission om 15 miljoner kronor med Sciety. Bolaget har utvecklat en teknisk lösning för DNA-sekvensering som gör att man snabbare och billigare kan analysera större datamängder än tidigare. Det nya kapitalet ska gå till att anpassa instrumentet för NGS-analys där bolaget har stort underlag…

Läs mer

Nytt bolag – har utvecklat DNA-baserat test för diagnos av sjukdom som utgör folkhälsokris

2019-05-28

Över 1,7 miljarder människor är smittade av tuberkulos och varje dag avlider mer än 4 300 människor trots att de flesta kan bli botade med tidig diagnos och rätt behandling. Multi-resistent tuberkulos är ett växande problem och klassas av Världshälsoorganisationen som en folkhälso-kris. EMPE Diagnostics vid KI Science Park utvecklar…

Läs mer

Athera Biotechnologies reser 55 Mkr med hjälp av Sciety

2019-05-14

Läkemedelsbolaget Athera Biotechnologies avslutade i veckan en emission om totalt 55 Mkr där Industrifonden, Östersjöstiftelsen och Sciety-nätverket deltog. Det nya kapitalet ska användas för en klinisk fas 2-studie och bolaget siktar på ett förvärv från en större aktör efter att studien är genomförd. Athera Biotechnologies utvecklar en läkemedelskandidat för en…

Läs mer

Athera startar klinisk studie i hjärtsvikt med ny anti-inflammatorisk antikropp

2019-05-01

Den första patienten har behandlats i studien med en ny terapeutisk antikropp från Athera. Studien genomförs på 11 sjukhus och inkluderar patienter med akut hjärtinfarkt och hög risk att utveckla hjärtsvikt. “Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och överlevnaden 5 år efter insjuknande är sämre än i många cancer-former.” säger Professor…

Läs mer

Sciety reser nytt kapital till medicinteknikbolag för fortsatt etablering i Europa

2019-04-02

Medicinteknikbolaget Likvor reser nytt kapital för fortsatt expansion i Europa. De har idag ett tiotal sjukhus som kunder. Bolagets system används för att diagnostisera det demensliknande sjukdomstillståndet NPH. Likvor har tagit fram ett system för monitorering av ryggmärgsvätskans dynamik för att utreda och följa upp behandling av det underdiagnostiserade sjukdomstillståndet…

Läs mer

Sciety reser nytt kapital till läkemedelsbolag inom fettrelaterade sjukdomar

2019-03-26

Lipigon Pharmaceuticals har rest 8 Mkr i en nyemission för att finansiera sin fortsatta pre-kliniska utveckling av läkemedel inom fettrelaterade sjukdomar, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar folksjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom men även en rad sällsynta sjukdomar där tillräckliga behandlingar saknas. Baserat på expertis från…

Läs mer

Nytt bolag – Skapar nya möjligheter att använda Big Data inom life science

2019-03-11

Tekniska framsteg inom DNA-sekvensering har inte bara lett till helt nya insikter om hur kroppen fungerar och hur olika sjukdomar uppstår utan även till nya möjligheter att använda Big Data inom diagnostik och läkemedelsutveckling. Teknologier som snabbare och billigare kan leverera större datamängder än tidigare fortsätter att öppna upp för…

Läs mer

Sciety finansierar bolag som utvecklar ny behandling inom hjärt-kärlsjukdomar

2019-02-24

För drygt ett år sedan gjordes ett stort genombrott i forskningen på hjärt-kärlsjukdomar – genom att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna kan man minska risken för återinsjuknande. Ännu finns det inga godkända läkemedel för behandling av inflammation i samband med hjärtinfarkt. Nu finansierar Sciety ett bolag som ligger i framkant…

Läs mer