Skip to content

Nytt bolag – har utvecklat DNA-baserat test för diagnos av sjukdom som utgör folkhälsokris

2019-05-28

Över 1,7 miljarder människor är smittade av tuberkulos och varje dag avlider mer än 4 300 människor trots att de flesta kan bli botade med tidig diagnos och rätt behandling. Multi-resistent tuberkulos är ett växande problem och klassas av Världshälsoorganisationen som en folkhälso-kris. EMPE Diagnostics vid KI Science Park utvecklar…

Läs mer

Athera Biotechnologies reser 55 Mkr med hjälp av Sciety

2019-05-14

Läkemedelsbolaget Athera Biotechnologies avslutade i veckan en emission om totalt 55 Mkr där Industrifonden, Östersjöstiftelsen och Sciety-nätverket deltog. Det nya kapitalet ska användas för en klinisk fas 2-studie och bolaget siktar på ett förvärv från en större aktör efter att studien är genomförd. Athera Biotechnologies utvecklar en läkemedelskandidat för en…

Läs mer

Athera startar klinisk studie i hjärtsvikt med ny anti-inflammatorisk antikropp

2019-05-01

Den första patienten har behandlats i studien med en ny terapeutisk antikropp från Athera. Studien genomförs på 11 sjukhus och inkluderar patienter med akut hjärtinfarkt och hög risk att utveckla hjärtsvikt. “Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och överlevnaden 5 år efter insjuknande är sämre än i många cancer-former.” säger Professor…

Läs mer

Sciety reser nytt kapital till medicinteknikbolag för fortsatt etablering i Europa

2019-04-02

Medicinteknikbolaget Likvor reser nytt kapital för fortsatt expansion i Europa. De har idag ett tiotal sjukhus som kunder. Bolagets system används för att diagnostisera det demensliknande sjukdomstillståndet NPH. Likvor har tagit fram ett system för monitorering av ryggmärgsvätskans dynamik för att utreda och följa upp behandling av det underdiagnostiserade sjukdomstillståndet…

Läs mer

Sciety reser nytt kapital till läkemedelsbolag inom fettrelaterade sjukdomar

2019-03-26

Lipigon Pharmaceuticals har rest 8 Mkr i en nyemission för att finansiera sin fortsatta pre-kliniska utveckling av läkemedel inom fettrelaterade sjukdomar, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar folksjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom men även en rad sällsynta sjukdomar där tillräckliga behandlingar saknas. Baserat på expertis från…

Läs mer