Knee pain abstract design

Sciety investerar i Synartro som utvecklar ny artrosbehandling

2021-10-25

PRESSMEDDELANDE. Det svenska bioteknikföretaget Synartro som utvecklar en ny, förbättrad behandling mot knäartros har framgångsrikt rest 34 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Det nya kapitalet kommer att användas till bolagets första kliniska studie som förväntas starta under 2022.  ”Vi är glada över det fortsatt starka stödet för vår…

Läs mer

Cellterapibolag inom individanpassad immunonkologi reser kapital med Sciety

2021-09-22

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna – en av tre personer kommer att få en cancerdiagnos minst en gång under sin livstid. Kirurgi, strålbehandling och cellgiftsbehandling utgör fortfarande den huvudsakliga strategin för flertalet cancerpatienter. Men i allt större utsträckning används mer riktade behandlingar och vissa…

Läs mer

Sciety-nätverket och Segulah Medical Acceleration investerar 106 MSEK i SAGA Diagnostics

2021-06-30

PRESSMEDDELANDE. Det svenska diagnostikbolaget SAGA Diagnostics, som utvecklar ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall och individanpassad cancerbehandling, avslutade nyligen en emission om 106 miljoner kronor som leddes av Segulah Medical Acceleration tillsammans med Sciety. I emissionen deltog även Hadean Ventures som tidigt investerade i bolaget. Det nya kapitalet…

Läs mer
Man med knäsmärta undersöks av fysioterapeut.

Bolag som utvecklar ny artrosbehandling reser kapital med Sciety

2021-05-05

NYTT BOLAG PÅ SCIETY. Artros drabbar fler än 320 miljoner människor globalt och är en av de vanligaste orsakerna till smärta och funktionsnedsättning i Europa och USA. Endast hälften får den smärtlindring de behöver. Nu finansierar Sciety ett bolag vars läkemedelskandidat har potential att ge effektivare smärtlindring och färre biverkningar. …

Läs mer
Medpro Clinic Group_Väntrum

Medpro Clinic Group förvärvas av Procuritas

2021-03-12

PRESSMEDDELANDE. Medpro Clinic Group som finansierades av Sciety-nätverket 2017 förvärvades i december 2020 av Procuritas. Avkastningen för investerarna uppgick till 4,6 gånger investerat kapital. Förvärvet innebär också att Medpro slår sig samman med Omtanken och att de tillsammans blir den tredje största privata primärvårdsaktören i Västra Götalandsregionen. När Sciety-nätverket investerade…

Läs mer
Bild på lunga med tuberkulos och närbild på mycobacterium tuberculosis.

49 Mkr till EMPE Diagnostics med fokus på snabbdiagnostik av tuberkulos

2021-02-09

PRESSMEDDELANDE. EMPE Diagnostics som har utvecklat snabbtest för diagnosticering och resistensbestämning av tuberkulos, världens dödligaste infektionssjukdom, har nyligen avslutat en emission om 23,5 miljoner kronor med Sciety och även erhållit bidrag om 25 miljoner kronor från EU Horizon 2020. Kapitalet ska gå till att färdigställa bolagets produktionsanläggning och till försäljning. …

Läs mer

Sciety-nätverket investerar 31 Mkr i Capitainer

2021-01-18

PRESSMEDDELANDE. Capitainer, ett svenskt medtech-bolag som utvecklar tillförlitliga lösningar för självprovtagning av blod och plasma, genomförde nyligen en emission om 31 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Intresset var mycket stort och emissionen fulltecknades på två dagar. Det nya kapitalet ska användas för att öka produktionskapaciteten och skala upp…

Läs mer

Bolag som utvecklar framtidens blodprovstagning reser kapital med Sciety

2020-11-24

NYTT BOLAG PÅ SCIETY. De flesta blodprovstagningar utförs fortfarande av kvalificerad personal på vårdmottagningar, men ny teknik som möjliggör enkel och tillförlitlig hemprovtagning håller nu på att förändra landskapet. Sciety finansierar ett svenskt bolag som går i spetsen för teknikskiftet. Blodprovstagning är en central del i modern hälso- och sjukvård…

Läs mer
Bild som visar nanomolekylär struktur.

Synartro tar in 17 Mkr från Sciety-nätverket

2020-11-03

PRESSMEDDELANDE. Det svenska bioteknikföretaget Synartro, som utvecklar en unik behandling av knäartros genomförde nyligen en nyemission om 17 miljoner kronor med Sciety. Emissionen fulltecknades på några dagar och gav nytt kapital som ska användas till att slutföra det prekliniska arbetet. – Vi är väldigt nöjda och det känns oerhört motiverande…

Läs mer
En förstorande bild av nervceller med nervtrådar, så kallade axoner.

Sciety-nätverket investerar 22 Mkr i läkemedelsbolag inom kronisk smärta

2020-10-19

PRESSMEDDELANDE. Läkemedelsbolaget PharmNovo, som utvecklar en ny typ av smärtläkemedel väckte stort intresse bland investerare och avslutade nyligen en emission om 22 miljoner kronor med Sciety. I investeringen deltog även Almi Invest med 6,5 miljoner kronor. Det nya kapitalet ska gå till produktion av bolagets läkemedelskandidat PN6047 och regulatoriska säkerhetsstudier.…

Läs mer