DNA-sträng och cancercell i 3D

Sciety investerar i spjutspetsbolaget NEOGAP Therapeutics

2021-12-22

PRESSMEDDELANDE. Sciety genomförde nyligen en investering om drygt 58 miljoner kronor i cellterapibolaget NEOGAP Therapeutics, som utvecklar en individanpassad immunterapi för behandling av cancer. Det nya kapitalet ska användas för en klinisk fas I/II-studie i kolorektalcancer med beräknad start under 2022. ”Vi är mycket glada för den genomförda emissionen och…

Läs mer
Närbild av ung kvinna som gråter.

Behandling mot nervsmärta – ett eftersatt område med stort behov av nya läkemedel

2021-11-10

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Att leva med smärta påverkar varje aspekt av det dagliga livet och orsakar stort personligt lidande. Runt tio procent av västvärldens befolkning lider av nervsmärta. I brist på specifika läkemedel behandlas smärtpatienter med läkemedel mot epilepsi och depression, som endast ger begränsad effekt och ofta är…

Läs mer
Knee pain abstract design

Sciety investerar i Synartro som utvecklar ny artrosbehandling

2021-10-25

PRESSMEDDELANDE. Det svenska bioteknikföretaget Synartro som utvecklar en ny, förbättrad behandling mot knäartros har framgångsrikt rest 34 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Det nya kapitalet kommer att användas till bolagets första kliniska studie som förväntas starta under 2022.  ”Vi är glada över det fortsatt starka stödet för vår…

Läs mer

Cellterapibolag inom individanpassad immunonkologi reser kapital med Sciety

2021-09-22

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna – en av tre personer kommer att få en cancerdiagnos minst en gång under sin livstid. Kirurgi, strålbehandling och cellgiftsbehandling utgör fortfarande den huvudsakliga strategin för flertalet cancerpatienter. Men i allt större utsträckning används mer riktade behandlingar och vissa…

Läs mer

Sciety-nätverket och Segulah Medical Acceleration investerar 106 MSEK i SAGA Diagnostics

2021-06-30

PRESSMEDDELANDE. Det svenska diagnostikbolaget SAGA Diagnostics, som utvecklar ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall och individanpassad cancerbehandling, avslutade nyligen en emission om 106 miljoner kronor som leddes av Segulah Medical Acceleration tillsammans med Sciety. I emissionen deltog även Hadean Ventures som tidigt investerade i bolaget. Det nya kapitalet…

Läs mer
Man med knäsmärta undersöks av fysioterapeut.

Bolag som utvecklar ny artrosbehandling reser kapital med Sciety

2021-05-05

NYTT BOLAG PÅ SCIETY. Artros drabbar fler än 320 miljoner människor globalt och är en av de vanligaste orsakerna till smärta och funktionsnedsättning i Europa och USA. Endast hälften får den smärtlindring de behöver. Nu finansierar Sciety ett bolag vars läkemedelskandidat har potential att ge effektivare smärtlindring och färre biverkningar. …

Läs mer
Patienter i väntrum

Medpro Clinic Group förvärvas av Procuritas

2021-03-12

PRESSMEDDELANDE. Medpro Clinic Group som finansierades av Sciety-nätverket 2017 förvärvades i december 2020 av Procuritas. Avkastningen för investerarna uppgick till 4,6 gånger investerat kapital. Förvärvet innebär också att Medpro slår sig samman med Omtanken och att de tillsammans blir den tredje största privata primärvårdsaktören i Västra Götalandsregionen. När Sciety-nätverket investerade…

Läs mer
Bild på lunga med tuberkulos och närbild på mycobacterium tuberculosis.

49 Mkr till EMPE Diagnostics med fokus på snabbdiagnostik av tuberkulos

2021-02-09

PRESSMEDDELANDE. EMPE Diagnostics som har utvecklat snabbtest för diagnosticering och resistensbestämning av tuberkulos, världens dödligaste infektionssjukdom, har nyligen avslutat en emission om 23,5 miljoner kronor med Sciety och även erhållit bidrag om 25 miljoner kronor från EU Horizon 2020. Kapitalet ska gå till att färdigställa bolagets produktionsanläggning och till försäljning. …

Läs mer

Sciety-nätverket investerar 31 Mkr i Capitainer

2021-01-18

PRESSMEDDELANDE. Capitainer, ett svenskt medtech-bolag som utvecklar tillförlitliga lösningar för självprovtagning av blod och plasma, genomförde nyligen en emission om 31 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Intresset var mycket stort och emissionen fulltecknades på två dagar. Det nya kapitalet ska användas för att öka produktionskapaciteten och skala upp…

Läs mer

Bolag som utvecklar framtidens blodprovstagning reser kapital med Sciety

2020-11-24

NYTT BOLAG PÅ SCIETY. De flesta blodprovstagningar utförs fortfarande av kvalificerad personal på vårdmottagningar, men ny teknik som möjliggör enkel och tillförlitlig hemprovtagning håller nu på att förändra landskapet. Sciety finansierar ett svenskt bolag som går i spetsen för teknikskiftet. Blodprovstagning är en central del i modern hälso- och sjukvård…

Läs mer