Predicare

Predicare är bolaget bakom systemet RETTS© som används av 95% av Sveriges sjukhus och ambulanser. Bolaget omsatte 7 mkr med en vinst om 230 tkr före skatt 2018.

RETTS© hjälper dagligen vårdpersonal att fatta rätt beslut i akuta situationer. Nu kan du vara med på bolagets resa att bli en ledande leverantör av beslutsstödsystem för akutsjukvården i Europa och världen.

Läs mer om bolaget här.