Pågående och avslutade kapitaliseringar

Sciety är specialiserade på tillväxtbolag inom life science. Vi är aktiva inom farmakologi, bioteknik, medicinteknik, diagnostik, digital hälsa och ICT inom vård.

Aktuella bolag

Predicare

Predicare är bolaget bakom systemet RETTS© som används av 95% av Sveriges sjukhus och ambulanser. Bolaget omsatte 7 mkr med en vinst om 230 tkr före skatt 2018.

RETTS© hjälper dagligen vårdpersonal att fatta rätt beslut i akuta situationer. Nu kan du vara med på bolagets resa att bli en ledande leverantör av beslutsstödsystem för akutsjukvården i Europa och världen.

Läs mer om bolaget här.

Avslutade emissioner

Liv Diagnostics

Spridning av tumörceller orsakar 90% av alla dödsfall i cancer. Liv Diagnostics utvecklar ny teknik för att mäta spridningsförmågan hos tumörceller och ge prediktiv information om risken för metastasering.

Läs mer

MedFilm

MedFilm säljer en prenumerationstjänst för animerade informationsfilmer om kirurgiska ingrepp. Med hjälp av filmerna kan kirurgikliniker på ett enkelt sätt ge patienter information inför operation.

Läs mer

Learning to Sleep

Learning to Sleep är en digital sömnmottagning. De erbjuder en evidensbaserad behandling som på ett unikt sätt kombinerar stöd från sömncoach med digitala hjälpmedel.

Läs mer

PictureMyLife

PictureMyLife säljer ett digitalt verktyg för bildbaserad kommunikation som riktar sig till personer med behov av särskilt stöd. Verktyget används av skolor, dagliga verksamheter och familjer.

Läs mer

Exits

Inhalation Sciences

Inhalations Sciences teknik används av framstående aktörer inom kemi- och läkemedelssektorerna för att studera hur luftburna partiklar påverkar människokroppen.

Läs mer

Attana

Med Attanas patenterade teknik kan läkemedelsbolag tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur läkemedelskandidater verkar människokroppen och upptäcka risker för  biverkningar.

Läs mer

Raytelligence

Raytelligence har utvecklat en unik radarsensor och en molnplattform för monitorering av människors andning, hjärtfrekvens och positionering. Bolaget är inriktat på vård av äldre i hemmet.

Läs mer