Pågående och avslutade kapitaliseringar

Sciety är specialiserade på tillväxtbolag inom life science. Vi är aktiva inom farmakologi, bioteknik, medicinteknik, diagnostik, digital hälsa och ICT inom vård.

Aktuella bolag

Predicare

Predicare är bolaget bakom systemet RETTS© som används av 95% av Sveriges sjukhus och ambulanser. Bolaget omsatte 7 mkr med en vinst om 230 tkr före skatt 2018.

RETTS© hjälper dagligen vårdpersonal att fatta rätt beslut i akuta situationer. Nu kan du vara med på bolagets resa att bli en ledande leverantör av beslutsstödsystem för akutsjukvården i Europa och världen.

Läs mer om bolaget här.

Avslutade emissioner

Likvor

Likvor erbjuder ett CE-certifierat system som hjälper vårdpersonal att diagnosticera normaltryckshydrocefalus som är ett kraftigt underdiagnostiserat tillstånd med demensliknande symtom.

Läs mer

EMPE Diagnostics

Varje år drabbas över 10 miljoner människor av tuberkulos. EMPE har utvecklat ett patenterat snabbtest för diagnostik av tuberkulos som är anpassat för kliniker med begränsade resurser.

Läs mer
Sciety_finansierade_bolag_1928_diagnostics

1928 Diagnostics

1928 Diagnostics har utvecklat en mjukvara som i kombination med teknik som redan finns på sjukhusen ska analysera bakteriers DNA för att få reda på om och vilka sorters antibiotika de är resistenta mot.

Läs mer

Medpro

Medpro har som affärsidé att förvärva och driva vårdcentraler och specialistmottagningar på mindre orter i Västra Götaland. De tillämpar ett s.k. ”design-in-healthcare”-koncept och har ett tydligt klientfokus.

Läs mer

Exits

Inhalation Sciences

Inhalations Sciences teknik används av framstående aktörer inom kemi- och läkemedelssektorerna för att studera hur luftburna partiklar påverkar människokroppen.

Läs mer

Attana

Med Attanas patenterade teknik kan läkemedelsbolag tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur läkemedelskandidater verkar människokroppen och upptäcka risker för  biverkningar.

Läs mer

Raytelligence

Raytelligence har utvecklat en unik radarsensor och en molnplattform för monitorering av människors andning, hjärtfrekvens och positionering. Bolaget är inriktat på vård av äldre i hemmet.

Läs mer