Aktuella bolag

Vi har för närvarande inga företag öppna för investeringar. Registrera dig för att få ett e -postmeddelande när något nytt kommer.

Genomförda investeringar

NEOGAP Therapeutics AB

NEOGAP utvecklar en unik terapi för att träna immunförsvaret till att känna igen tumörspecifika mutationer, s.k. neoantigener, och därigenom angripa cancern. Behandlingen har potential att döda cancercellerna utan att röra friska celler, vilket minskar risken för biverkningar avsevärt.

NEOGAP:s terapi kan potentiellt behandla många olika cancersorter, men bolaget kommer initialt att fokusera på kolorektalcancer som står för cirka 10 % av alla cancerfall och är den näst vanligaste dödsorsaken inom cancer. Bolaget planerar att starta en klinisk fas I/II-studie i kolorektalcancerpatienter under 2022.

Läs mer

SAGA Diagnostics

SAGA Diagnostics utvecklar ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall och individanpassad cancerbehandling. Testerna bygger på bolagets teknologi för analys av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA).

Läs mer

Capitainer

Capitainer utvecklar intelligenta lösningar för självprovtagning av blod och plasma. Produkten qDBS bygger på DBS-teknik (Dried Blood Spot) och är utformad för enkel hemprovtagning av blod med hög precision.

Läs mer

Synartro – 2

Synartro utvecklar en unik behandling av knäartros genom att kombinera två beprövade läkemedel, vilket ska erbjuda ett effektivt och säkert alternativ till dagens behandlingar.

Läs mer

Exits

Liv Diagnostics

Spridning av tumörceller orsakar 90% av alla dödsfall i cancer. Liv Diagnostics utvecklar ny teknik för att mäta spridningsförmågan hos tumörceller och ge prediktiv information om risken för metastasering.

Läs mer

Medpro

Medpro har som affärsidé att förvärva och driva vårdcentraler och specialistmottagningar på mindre orter i Västra Götaland. De tillämpar ett “design-in-healthcare”-koncept och har ett tydligt klientfokus.

Läs mer

PictureMyLife

PictureMyLife säljer ett digitalt verktyg för bildbaserad kommunikation som riktar sig till personer med behov av särskilt stöd. Verktyget används av skolor, dagliga verksamheter och familjer.

Läs mer

Raytelligence

Raytelligence har utvecklat en unik radarsensor och en molnplattform för monitorering av människors andning, hjärtfrekvens och positionering. Bolaget är inriktat på vård av äldre i hemmet.

Läs mer