Investeringar i onoterade tillväxtbolag i hälsosektorn

Aktuella bolag

Sciety_EMPE_Diagnostics

EMPE Diagnostics - avslutad

Över 1,7 miljarder människor är smittade av tuberkulos och varje dag avlider mer än 4 600 människor trots att de flesta kan bli botade med tidig diagnos och rätt behandling. Marknaden för tuberkulosdiagnostik uppskattas till 19,3 miljarder kronor årligen.

Nu lanserar EMPE Diagnostics med serieentreprenörer från Karolinska Institutet ett DNA-baserat test för snabb diagnos av tuberkulos och antibiotikaresistens.

3d render Blood cells (depth of field)

Läkemedelsbolag i fas II - avslutad

Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat för ett livshotande sjukdomstillstånd där det idag saknas tillräcklig behandling. Kandidaten befinner sig i kliniska studier fas II och bolaget räknar med ett uppköp under 2020.

Kapitaliseringen genomförs som en private placement.

Kontakta oss om du vill veta mer.

3d render of a DNA spirals

Teknikbolag inom sekvensering av DNA - avslutad

Bolaget är verksamt inom sekvensering av DNA och utvecklar en lösning med väsentligt förbättrad prestanda jämfört med dagens lösningar. Marknaden växer starkt med applikationer inom både forskning och klinik. Bolaget förväntar sig ett uppköp under 2020 efter att vissa milstolpar i produktutvecklingen uppnåtts.

Kapitaliseringen genomförs som en private placement.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Avslutade emissioner

Sciety_financed_company_Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar särläkemedel för sjukdomar som beror på störningar i hur fetter hanteras i kroppen. Bolagets huvudprogram Lipisense fokuserar på sjukdomen HoFH där tillräcklig behandling saknas.

Sciety_financed_company

Likvor

Likvor erbjuder ett CE-certifierat system som hjälper vårdpersonal att diagnosticera normaltryckshydrocefalus som är ett kraftigt underdiagnostiserat tillstånd med demensliknande symtom.

Sciety_Cartana_NeuroKits

Cartanas patentansökta forskningsverktyg revolutionerar möjligheterna att analysera vävnadsprover och ger därmed läkemedelsbolag viktig information i jakten på nya behandlingar. Läs mer.

Sciety_EMPE_Diagnostics

Varje år drabbas över 10 miljoner människor av tuberkulos. EMPE har utvecklat ett patenterat snabbtest för diagnostik av tuberkulos som är anpassat för kliniker med begränsade resurser. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_1928_diagnostics

1928 Diagnostics har utvecklat en mjukvara som i kombination med teknik som redan finns på sjukhusen ska analysera bakteriers DNA för att få reda på om och vilka sorters antibiotika de är resistenta mot. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_Inhalation_Sciences

Inhalations Sciences teknik används av framstående aktörer inom kemi- och läkemedelssektorerna för att studera hur luftburna partiklar påverkar människokroppen. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_Attana

Med Attanas patenterade teknik kan läkemedelsbolag tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur läkemedelskandidater verkar människokroppen och upptäcka risker för  biverkningar. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_Medpro

Medpro

Medpro har som affärsidé att förvärva och driva vårdcentraler och specialistmottagningar på mindre orter i Västra Götaland. De tillämpar ett s.k. "design-in-healthcare"-koncept och har ett tydligt klientfokus.

Sciety_finansierade_bolag_Raytelligence

Raytelligence

Raytelligence har utvecklat en unik radarsensor och en molnplattform för monitorering av människors andning, hjärtfrekvens och positionering. Bolaget är inriktat på vård av äldre i hemmet.

Sciety_finansierade_bolag_Liv_Diagnostics

Spridning av tumörceller orsakar 90% av alla dödsfall i cancer. Liv Diagnostics utvecklar ny teknik för att mäta spridningsförmågan hos tumörceller och ge prediktiv information om risken för metastasering. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_MedFilm

MedFilm säljer en prenumerationstjänst för animerade informationsfilmer om kirurgiska ingrepp. Med hjälp av filmerna kan kirurgikliniker på ett enkelt sätt ge patienter information inför operation. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_LearningToSleep

Learning to Sleep är en digital sömnmottagning. De erbjuder en evidensbaserad behandling som på ett unikt sätt kombinerar stöd från sömncoach med digitala hjälpmedel. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_PictureMyLife

PictureMyLife säljer ett digitalt verktyg för bildbaserad kommunikation som riktar sig till personer med behov av särskilt stöd. Verktyget används av skolor, dagliga verksamheter och familjer. Läs mer.