Pågående och avslutade kapitaliseringar

Sciety är specialiserade på tillväxtbolag inom life science. Vi är aktiva inom farmakologi, bioteknik, medicinteknik, diagnostik, digital hälsa och ICT inom vård.

Aktuella bolag

Predicare

Predicare är bolaget bakom systemet RETTS© som används av 95% av Sveriges sjukhus och ambulanser. Bolaget omsatte 7 mkr med en vinst om 230 tkr före skatt 2018.

RETTS© hjälper dagligen vårdpersonal att fatta rätt beslut i akuta situationer. Nu kan du vara med på bolagets resa att bli en ledande leverantör av beslutsstödsystem för akutsjukvården i Europa och världen.

Läs mer om bolaget här.

Avslutade emissioner

Single Technologies

Bolaget utvecklar en lösning inom DNA-sekvensering med väsentligt förbättrad prestanda jämfört med dagens lösningar. Marknaden växer starkt med applikationer inom både forskning och klinik.

Läs mer

Athera Biotechnologies

Bolaget befinner sig i fas II med en läkemedelskandidat för ett livshotande sjukdomstillstånd där det idag saknas tillräcklig behandling.

Läs mer

Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar särläkemedel för sjukdomar som beror på störningar i hur fetter hanteras i kroppen. Bolagets huvudprogram Lipisense fokuserar på sjukdomen HoFH där tillräcklig behandling saknas.

Läs mer
Sciety_Cartana_NeuroKits

Cartana

Cartanas patentansökta forskningsverktyg revolutionerar möjligheterna att analysera vävnadsprover och ger därmed läkemedelsbolag viktig information i jakten på nya behandlingar.

Läs mer

Exits

Inhalation Sciences

Inhalations Sciences teknik används av framstående aktörer inom kemi- och läkemedelssektorerna för att studera hur luftburna partiklar påverkar människokroppen.

Läs mer

Attana

Med Attanas patenterade teknik kan läkemedelsbolag tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur läkemedelskandidater verkar människokroppen och upptäcka risker för  biverkningar.

Läs mer

Raytelligence

Raytelligence har utvecklat en unik radarsensor och en molnplattform för monitorering av människors andning, hjärtfrekvens och positionering. Bolaget är inriktat på vård av äldre i hemmet.

Läs mer