Investeringar i onoterade tillväxtbolag i hälsosektorn

Aktuella bolag

Sciety - Likvor - Celda

Normaltryckshydrocefalus är ett kraftigt underdiagnostiserat tillstånd med demensliknande symtom. Trots att upp till 80 % av de som drabbas förbättras efter operation får idag endast ca. 20 % behandling. Det beror bl.a. på avsaknad av tillförlitliga diagnosmetoder.

Likvor erbjuder ett patenterat och CE-certifierat system som hjälper vårdpersonal med diagnostisering och uppföljning genom att mäta likvordynamiken i hjärnan.

Bolaget omsatte 3,7 mkr 2017 och har idag kunder i sex länder i Europa. En ökande del av omsättningen kommer från förbrukningsprodukter. Marknaden växer och drivs bl.a. av åldrande befolkning. Läs mer om Likvor.

Sciety-Lipigon_Pharmaceuticals-web

Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar särläkemedel för sjukdomar som beror på störningar i hur fetter hanteras i kroppen. Bolagets huvudprogram Lipisense fokuserar på sjukdomen HoFH:

Stort medicinskt behov. Dagens läkemedel ger inte tillräcklig effekt och utan behandling drabbas patienterna av hjärtkärl-sjukdom redan vid 20–30 års ålder.

Kort tid till kliniska studier. Lipisense har testats i djurmodeller med god effekt och initiala tester av toxicitet och tolerabilitet är genomförda utan anmärkning. Bolaget räknar med att nå klinisk fas 1 redan år 2020.

Stor marknad. Den totala marknaden för läkemedel mot HoFH uppskattas av Lipigon uppgå till totalt 1 500 miljoner dollar per år. Läs mer om Lipigon.

Avslutade emissioner

Sciety_Cartana_NeuroKits

Cartanas patentansökta forskningsverktyg revolutionerar möjligheterna att analysera vävnadsprover och ger därmed läkemedelsbolag viktig information i jakten på nya behandlingar. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_EMPE_Diagnostics

Varje år drabbas över 10 miljoner människor av tuberkulos. EMPE har utvecklat ett patenterat snabbtest för diagnostik av tuberkulos som är anpassat för kliniker med begränsade resurser. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_1928_diagnostics

1928 Diagnostics har utvecklat en mjukvara som i kombination med teknik som redan finns på sjukhusen ska analysera bakteriers DNA för att få reda på om och vilka sorters antibiotika de är resistenta mot. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_Inhalation_Sciences

Inhalations Sciences teknik används av framstående aktörer inom kemi- och läkemedelssektorerna för att studera hur luftburna partiklar påverkar människokroppen. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_Attana

Med Attanas patenterade teknik kan läkemedelsbolag tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur läkemedelskandidater verkar människokroppen och upptäcka risker för  biverkningar. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_Medpro

Medpro

Medpro har som affärsidé att förvärva och driva vårdcentraler och specialistmottagningar på mindre orter i Västra Götaland. De tillämpar ett s.k. "design-in-healthcare"-koncept och har ett tydligt klientfokus.

Sciety_finansierade_bolag_Raytelligence

Raytelligence

Raytelligence har utvecklat en unik radarsensor och en molnplattform för monitorering av människors andning, hjärtfrekvens och positionering. Bolaget är inriktat på vård av äldre i hemmet.

Sciety_finansierade_bolag_Liv_Diagnostics

Spridning av tumörceller orsakar 90% av alla dödsfall i cancer. Liv Diagnostics utvecklar ny teknik för att mäta spridningsförmågan hos tumörceller och ge prediktiv information om risken för metastasering. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_MedFilm

MedFilm säljer en prenumerationstjänst för animerade informationsfilmer om kirurgiska ingrepp. Med hjälp av filmerna kan kirurgikliniker på ett enkelt sätt ge patienter information inför operation. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_LearningToSleep

Learning to Sleep är en digital sömnmottagning. De erbjuder en evidensbaserad behandling som på ett unikt sätt kombinerar stöd från sömncoach med digitala hjälpmedel. Läs mer.

Sciety_finansierade_bolag_PictureMyLife

PictureMyLife säljer ett digitalt verktyg för bildbaserad kommunikation som riktar sig till personer med behov av särskilt stöd. Verktyget används av skolor, dagliga verksamheter och familjer. Läs mer.