Nyheter

5 vanliga frågor om att investera i onoterade bolag

Om du är van vid att köpa aktier på börsen behöver inte steget vara långt till att investera även i onoterade bolag. På Sciety får vi ofta frågor från personer som står inför att göra sin första investering i ett onoterat bolag om hur det faktiskt går till rent praktiskt och vad som händer sedan.

Var ser jag mitt innehav av aktier i onoterade bolag?

Innehav av onoterade aktier finns normalt inte i aktiedepån där dina noterade aktier finns. Det vanligaste är istället att du får en kopia av bolagets aktiebok som bevis för ditt innehav. Aktieboken innehåller en förteckning över alla aktieägare i bolaget och är det legala beviset på vilka som äger aktier i bolaget. I onoterade bolag förs aktieboken oftast internt på bolaget. En del onoterade bolag använder sig av Nordiska Värdepappersregistret eller e-aktiebok för att föra aktiebok och ge sina aktieägare tillgång till aktieboken digitalt medan andra sköter aktieboken i word eller excel. Om ett bolag inte har väldigt få aktieägare brukar vi rekommendera att man för aktieboken digitalt för att på ett enkelt sätt skapa transparens och ordning.

 

Kan jag ha aktier i onoterade bolag på mitt ISK?

Skatteverket tillåter inte att man har onoterade aktier på sitt ISK men däremot kan köp av aktier i onoterade bolag ge rätt till investeraravdrag. Om villkoren för att nyttja avdraget är uppfyllda kan du få dra av upp till 50% av investerat belopp i inkomstlaget kapital i samband med att du gör investeringen. Du kan läsa mer om investeraravdraget i ett tidigare inlägg.

 

Varför är det bra att ha ett aktieägaravtal i onoterade bolag?

I många onoterade bolag används aktieägaravtal för att ge olika ägargrupper rättigheter och skyldigheter utöver vad som regleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Aktieägaravtal kan exempelvis användas för att ge externa investerare rätt till mer insyn och mer inflytande i bolaget än vad de normalt har rätt till i tidiga skeden när grundarna ofta äger en betydande andel av bolaget. Omvänt kan man i aktieägaravtalet reglera att grundarna ska ha rätt till mer inflytande än vad deras ägarandel berättigar i senare skeden när de oftast har blivit utspädda i samband med kapitalanskaffningar. Vi tycker ofta att det är extra viktigt att ha med bestämmelser om immateriella rättigheter, informationsgivning, tag-along, drag-along och röstmajoritet vid beslut i vissa frågor i aktieägaravtalet.

 

Hur gör jag för att sälja mina aktier i onoterade bolag?

Grundregeln är att du kan sälja aktien fritt om du hittar en köpare. För att köpet ska registreras i aktieboken behöver man i regel teckna ett köpeavtal och skicka en kopia till bolaget. Det är dock vanligt att man i onoterade bolag begränsar rätten att sälja aktien genom bestämmelser i bolagsordning eller aktieägaravtal. Begränsningarna kan till exempel handla om att man först måste be bolagets styrelse om godkännande (s.k. samtyckesförbehåll) eller erbjuda aktierna till befintliga aktieägare i första hand (s.k. förköpsförbehåll). Det vanligaste är dock att försäljning sker genom att ett annat bolag lägger ett bud på samtliga aktier i bolaget eller att bolaget börsnoteras. Innan du investerar är det bra att fundera på vilken investeringshorisont du har och ta reda på hur bolagets planer ser ut.

 

Hur kan jag veta om det går bra för bolaget när det inte finns någon aktiekurs?

Det är svårare att värdera bolagets aktie när den inte är börsnoterad men ett sätt är att utgå från vad investerare var villiga att betala för aktien vid den senaste nyemissionen i bolaget. Ett annat alternativ är att titta på hur det går för bolagets verksamhet. Vi brukar rekommendera att man i aktieägaravtal ger aktieägare rätt till övergripande halvårsvis information om exempelvis försäljning, nya kunder, produktutveckling och så vidare vilket kan ge en bild av hur det går för bolaget. Precis som vid investeringar i noterade bolag kan man även ta del av bolagets årsredovisning och delta på bolagsstämman för att få information om bolagets utveckling.

 

Mer från Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad når sin fulla potential och skapar värde. Vi erbjuder investeringsmöjligheter i onoterade tillväxtbolag inom hälsosektorn.

Vill du veta mer om vilka vi är och hur vi jobbar? Läs mer här.

Om du vill få information om kommande bolag och inbjudan till investerarpresentationer direkt i mejlen, prenumerera på vårt nyhetsbrev.