Bli delägare i bolagen som formar hälsosektorn

Noggrant utvalda tillväxtbolag

Sciety ger dig tillgång till investeringsmöjligheter i framstående bolag i hälsosektorn. Vi har lång erfarenhet inom branschen och väljer ut bolag i samarbete med bland annat science parks och industriella aktörer. Alla bolag vi presenterar har genomgått vår urvalsprocess som sker i tre steg.

Invest_explore opportunities

Utvärdering

I första steget utvärderar Scietys investeringskommitté bolagets affärscase. I kommittén finns entreprenörer, läkare, professionella investerare, biotekniker och affärskvinnor.

Invest_selection process

Granskning

I steg två gör Sciety en legal granskning av bolaget och dess ledning. Granskningen genomförs i samarbete med oberoende jurister och som kund får du tillgång till en sammanfattande rapport av resultaten.

Invest_Investment decision

Investeringsmöjlighet

I steg tre verifierar vi uppgifter om exempelvis kundavtal och marknadsförhållanden i bolagens investeringsinformation. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut men det kan vara tryggt att veta att vi utvärderat bolagen.

Bli kund

Du får tillgång till ett flöde av investeringsmöjligheter inom hälsosektorn. Du hittar all investeringsinformation i bolagens Deal Room och får också möjlighet att delta på investerarträffar med bolagens ledning. 

Investering

Du kan genomföra hela din investering online och betalar för aktierna via vårt klientmedelskonto. Om bolaget inte når sitt finansieringsmål återförs pengarna till ditt bankkonto.

Tilldelning

Tilldelning av aktier sker i regel enligt principen först-till-kvarn. När tilldelning skett verifierar vi att du som investerat skrivits in i bolagets aktiebok och skickar bekräftelse via mejl.

Delägarskap

Du blir aktieägare direkt i bolaget vilket ger dig rätt att delta på bolagsstämmor och i många fall rätt till skatteavdrag för investeringen. Bolagen informerar i regel kvartalsvis om sin utveckling.

Sciety är din investeringspartner

Sciety hanterar hela processen från urval av bolag till färdig investering. 

Kvalificerade företag

Bolagen är utvalda i samarbete med branschaktörer och utvärderade från ett medicinskt, affärsmässigt och legalt perspektiv.

Säker betalning

Investerat kapital förvaras på Scietys klientmedelskonto tills finansieringen är avslutad. Sciety är registrerade hos Finansinspektionen för att hantera klientmedel.

Smidig investeringsprocess

Komplett investeringsinformation finns i respektive bolags Deal Room och du kan genomföra investeringen direkt via ditt Sciety-konto.

Investerarskydd

Professionella aktieägaravtal ger investerare rättigheter utöver vad som krävs av aktiebolagslagen. Avtalen är genomgångna av Sciety och finns i bolagens Deal Room.

Erfarna medinvesterare

I investerarnätverket finns  läkare, styrelseproffs, affärsänglar, psykologer, framgångsrika entreprenörer, affärsutvecklare och många fler profiler.

Gratis

Vår tjänst kostar ingenting för investerare. Inga medlemsavgifter, ingen kommission eller andra avgifter.

Investera med oss

Sciety ger dig möjlighet att investera i onoterade tillväxtbolag. Vi specialiserar oss på hälsosektorn.