Finansiering för tillväxtbolag inom life science

Vad vi erbjuder

Sciety projektleder hela processen från framtagande av presentationsmaterial tills att pengarna finns på kontot. Vi inleder samarbetet med att identifiera era behov och att lägga upp en tidsplan. Med specialistkompetens inom life science och ett strukturerat arbetssätt bidrar vi med förståelse för er verksamhet och en effektivitet. Sciety är behjälpliga med framtagande av investeringsmaterial, kommunikation med investerare och administration av investeringar.

Kontakta oss för mer information

Vilka vi riktar oss till

Sciety riktar sig till framstående bolag inom bioteknik, digital hälsa, farmakologi, ICT inom vård och medicinteknik som söker 10-100 Mkr. Bolagens utvecklingsfas beror på område och innovationshöjd. Läkemedelsbolag bör befinna sig i sen preklinisk fas eller tidig klinisk fas medan bolag inom digital hälsa bör ha nått en initial användarbas. Sciety har en strukturerad process för urval och granskning där affärspotential, medicinska och legala aspekter analyseras.

Så tycker våra kunder

"Som grundare och VD är jag mycket nöjd med Scietys tjänster. Med trevlig inställning och utomordentliga affärsutvecklingsfärdigheter utbildade och tränade de oss. Sciety tillförde investeringar och ovärderlig expertis för EMPE Diagnostics AB som utvecklar snabb diagnostik för antibiotikaresistens med speciellt focus på tuberkulos. Jag rekommenderar starkt Sciety!"

Pavan Asalapuram, VD för EMPE Diagnostics

"Sciety erbjuder ett professionellt och strukturerat sätt att få tillgång till finansiering i tidiga skeden. Life science-projekt är ofta svåra att analysera och därför är Scietys fokus på detta segment positivt både för bolag som söker finansiering och för investerare som söker nya investeringsmöjligheter."

Fredrik Sjövall, VD för Inhalation Sciences

"Athera valde att arbeta med Sciety eftersom de har en effektiv process för kapitalanskaffning kombinerat med specialistkompetens inom life science och ett starkt nätverk av investerare. Med hjälp av Sciety kunde Athera på kort tid genomföra emissionen. Både ledning och ägare är mycket nöjda med samarbetet."

Carina Schmidt, VD för Athera Biotechnologies

"Sciety bidrog med värdefull kompetens och med ett strukturerat arbetssätt tog de ansvar för alla nödvändiga avtal samt den planering och ledning som behövdes i kapitalanskaffningen. Investeringar från deras nätverk gav Predicare tillgång till kapital som nu möjliggör bredare expansion i Europa och vidareutveckling av vår produktportfölj."

Mathias Myrén, VD för Predicare.

Kommunikation med kapitalmarknaden

Vad vi erbjuder

Sciety arbetar proaktivt med att synliggöra bolaget för potentiella investerare samt med att stärka relationen med bolagets befintliga aktieägare. Baserat på vår erfarenhet inom life science och digital kommunikation omvandlar vi komplex information till effektiv kommunikation. I våra kommunikationspaket ingår bl.a. utformning och distribution av pressmeddelanden, kommunikation i sociala medier och digitala kanaler, uppbyggnad av hemsida och implementering av analysverktyg.

Kontakta oss för mer information

 

Vilka vi riktar oss till

I tillväxtfas tar ofta kärnverksamheten allt fokus och det kan det vara svårt att sätta av tid för kommunikation. Samtidigt är relevant och kontinuerlig kommunikation något som investerare värdesätter högt. Våra kommunikationspaket riktar sig till bolag som vill bygga långsiktiga relationer på kapitalmarknaden för att underlätta framtida kapitalanskaffningar. Tjänsterna lämpar sig för små och medelstora bolag inom life science som är i behov av externt kapital inom en treårsperiod.

Så tycker våra kunder

"Sciety skötte all kommunikation i samband med vår kapitalisering. Deras förståelse för life science och finans gjorde att de kunde ta fram relevant och tydligt innehåll till pressmeddelanden och liknande.

Genom deras kanaler fick vi exponering i bland annat Dagens Industri på webben vilket var värdefullt för oss."

Carina Schmidt
VD för Athera Biotechnologies