I Almedalen 2018 är Sciety delaktig i en seminarieserie om digitalisering av vården tillsammans med Dagens Medicin Agenda, Di Digital och Healthcap med fler. På plats i Almedalen finns Scietys VD Andreas Lindblom och Investment Manager Thomas Gidlund. Med visionen att innovationer som gör skillnad ska nå sin fulla potential och skapa värde har Scietys…

Läs mer

Sciety blir medlem i branschorganisationen SwedenBIO som arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Bland medlemmarna finns allt från mikro- till storbolag inom life science men även tjänsteföretag inom bland annat affärsutveckling, IP och finansiering. För Sciety som arbetar med finansiering av onoterade bolag uteslutande inom life science är SwedenBIO en mycket relevant partner.…

Läs mer

Sciety avslutar finansieringsrunda om 10 mkr och får ett trettiotal nya aktieägare med olika bakgrund inom finansbranschen och hälsosektorn. Den största nya aktieägaren blir investeringsbolaget Linc. I mars avslutades investeringsrundan i Sciety där bolaget tillfördes 10 mkr. Sciety som är en investeringsplattform med fokus på onoterade tillväxtbolag i hälsosektorn har sedan lanseringen hösten 2016 bidragit…

Läs mer

Sciety har sedan starten bidragit till att 10 bolag finansierats med totalt 66 mkr varav ett av bolagen noterats. Vi fokuserar på bolag med potential att både ge hög avkastning och göra skillnad. Därför gillar vi att träffa entreprenörer i alla åldrar, över hela landet, kvinnor och män. Vi pratar hellre om hur vi arbetar…

Läs mer

Vi välkomnar Victor Dahlström som ny medarbetare på Sciety. Victor är i slutfasen av läkarprogrammet vid Karolinska Institutet och kommer att vara delaktig i Scietys marknadsbevakning och bedömning av bolag. Sciety följer över 300 bolag inom hälsosektorn och i vår urvalsprocess bedöms bolagen såväl medicinskt som affärsmässigt. Victor kommer att vara en värdefull tillgång inom…

Läs mer