Nyheter

Nyheter

Stefan K Nilsson, vd för Lipigon

Bra för hälsan att se sina egna halskärl

Stefan K Nilsson, vd Lipigon Pharmaceuptical Personer som får se hur åderförkalkade deras halskärl är, är oftare villiga att förbättra sin livsstil jämfört med de som inte tagit del av samma bildbevis. Det visar en studie vid Umeå universitet, där läkemedelsbolaget Lipigons vd Stefan K Nilsson deltagit som forskare, som nyligen publicerats i den vetenskapliga…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety – utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av förhöjda blodfetter

Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar inte bara folksjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom utan även en rad sällsynta sjukdomar. Läkemedelsbolaget Lipigon är specialiserade på sjukdomar kopplade till fetter och är inledningsvis inriktade på sällsynta sjukdomar som idag saknar tillräckligt effektiva behandlingar.     Ny kandidat för behandling av allvarlig sjukdom Bolagets huvudprogram Lipisense är…

Läs mer
Sciety-Lipigon_Pharmaceuticals-web

Snart kan du bli delaktig i Lipigon – de ska råda bot på sällsynta sjukdomar orsakade av fetter

Idag lever över 350 miljoner människor i världen med någon sällsynt kronisk sjukdom varav ungefär hälften är barn. Trots att sjukdomarna ofta begränsar både livslängd och livskvalitet finns det endast behandlingar för ungefär 5% av sjukdomarna. Det vanligaste sjukdomsområdet är cancer följt av metabola sjukdomar.     Lipigon fokuserar på sällsynta sjukdomar orsakade av fetter…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety: hjälper neurologkliniker i sex länder att undvika onödiga operationer

Medicinteknikbolaget Likvor har sedan 2009 hjälpt neurologkliniker att ställa diagnos och undvika onödiga operationer. Bolaget fokuserar på tillståndet NPH som ger demensliknande symtom och drabbar ungefär 2% av befolkningen över 65 år i Västeuropa och Japan. Idag används systemet av fjorton kliniker i sex länder och bolaget satsar nu på en bredare etablering i Europa.…

Läs mer

Demensliknande tillstånd diagnostiseras ofta som Alzheimers eller Parkinsons – ny teknik hjälper vården att ställa rätt diagnos

Var tredje sekund ställs en ny demensdiagnos och varje år får 20 000-25 000 svenskar en diagnos, där Alzheimers är den vanligaste. Men vad många inte känner till är att det finns en behandlingsbar sjukdom som heter NPH som ofta feldiagnostiseras som någon av demenssjukdomarna Alzheimers eller Parkinsons.     Mörkertalet har visat sig vara…

Läs mer

Sciety reser nytt kapital till medicinteknikbolag inom neurologi och cancer

För drygt två veckor sedan fulltecknades nyemissionen om närmare 10 mkr i CARTANA. Bolaget har utvecklat reagenser för att analysera vävnadsprover vid utveckling av nya läkemedel och är baserat vid Karolinska i Stockholm. Det nya kapitalet ska användas till försäljning av CARTANAS första produkt som är inriktad på hjärnforskning och till produktutveckling inom cancerområdet.  …

Läs mer

Nytt bolag på Sciety – vill hjälpa forskare i jakten på nya behandlingar

Cartana som är baserade vid Karolinska Institutet i Stockholm har utvecklat ny teknologi för forskare att analysera vävnadsprover vid utveckling av nya läkemedel. Bolaget står nu inför lansering på marknaden för hjärnforskning och ska inom ett par år lansera på marknaden för cancerforskning.   Bolaget har som ett resultat av över tio års forskning utvecklat…

Läs mer

Snart kan du bli delaktig i Cartana – deras teknik revolutionerar hjärnforskningen

Neurologiska sjukdomar är ett av de största hoten mot folkhälsan enligt WHO. Exempelvis drabbas varje år 10 miljoner människor av demens och antalet personer som lever med sjukdomen förväntas tredubblas från 50 miljoner till 152 miljoner år 2050. Redan idag beräknas den globala kostnaden för demens uppgå till 818 miljarder dollar, vilket är mer än…

Läs mer

Sciety blir medlem i SwedenBIO

Sciety blir medlem i branschorganisationen SwedenBIO som arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Bland medlemmarna finns allt från mikro- till storbolag inom life science men även tjänsteföretag inom bland annat affärsutveckling, IP och finansiering. För Sciety som arbetar med finansiering av onoterade bolag uteslutande inom life science är SwedenBIO en mycket relevant partner.…

Läs mer

Sciety reser 10 mkr till diagnostikbolag som ska bekämpa tuberkulosepidemin

Nyemissionen i EMPE Diagnostics som ska lansera ett snabbtest för diagnostik av tuberkulos fulltecknades redan två veckor före sista teckningsdag. Totalt investerades 10 mkr som ska användas för slutgiltig produktvalidering och lansering.     I emissionen deltog investerare från Sciety-nätverket tillsammans med Almi Invest som investerade 2 mkr. Snittinvesteringen var drygt 200 tkr. “Vi märker…

Läs mer