Finansiera expansionen med smart kapital

Sciety erbjuder smidig finansiering och nya aktieägare med värdefull branscherfarenhet.

 

Finansiering med Sciety

Vi fokuserar på bolag inom hälsosektorn i behov av expansionskapital. Till hälsosektorn räknar vi allt från digital hälsa och vård till medicinteknik och diagnostik.

Company_apply

Ansök

Vi tar emot ansökningar via hemsidan och vår investeringskommitté utvärderar bolag löpande. Om ert bolag matchar Scietys investeringsprofil kontaktar vi er för att tillsammans komma fram till hur vi går vidare.

Company_financing

Få expansionskapital

Sciety arbetar tillsammans med er för att ta fram investeringsinformation och legala dokument. Vi tar hand om hela processen från första kontakt och bolagsgranskning till att pengarna finns på ert konto.

Company_grow

Väx med nya aktieägare

Vi bidrar med kontakter och sprider ert budskap i våra nätverk även efter att ni fått er finansiering. Ni får också med största sannolikhet nya värdefulla kontakter och erfarenheter från era nya aktieägare.

Våra kunder

Scietys team är professionella med en ovanlig mix av kompetens inom life science, finans och entreprenörskap. Deras nätverk av investerare är väldigt bra för högteknologiska bolag såsom Attana. Genom finansieringen med Sciety fick vi också ny värdefull kompetens i vår styrelse.

- Teodor Aastrup, VD för Attana

Vi på MedFilm är mycket nöjda med samarbetet med Sciety! En fantastisk plattform för kapitalanskaffning och ett stort nätverk av investerare inom Life Science. Hela processen har gått mycket smidigt.

- Erik Kylén, medgrundare och VD för MedFilm

Sciety erbjuder ett professionellt och strukturerat sätt att få tillgång till finansiering i tidiga skeden. Life science-projekt är ofta svåra att analysera och därför är Scietys fokus på detta segment positivt både för bolag som söker finansiering och för investerare som söker nya investeringsmöjligheter.

- Fredrik Sjövall, VD Inhalation Sciences

Vi genomförde en finansieringsrunda med Sciety och är väldigt nöjda. Deras team har genom stort engagemang, rätt kompetens och professionalism hjälpt oss till lyckad finansiering. Sciety genomlyste vårt bolag inför finansieringen vilket underlättade processen för oss som bolag och för investerarna.

- Pelle Viberg, VD för Raytelligence

Smart kapital för expansion

Sciety bidrar med både kapital och kompetens för er fortsatta expansion. Vi erbjuder en helhetslösning för finansiering i onoterade tillväxtbolag.

Smidig finansiering

Sciety sköter alla delar i finansieringsprocessen så att den ska bli så smidig som möjligt för er och potentiella investerare. Vi erbjuder en flexibel tjänst för att på bästa sätt möta era behov.

Smart kapital

I vårt nätverk finns en stor mix av olika kompetenser. Många av bolagen som finansierats via oss har rekryterat erfarna styrelseledamöter och rådgivare bland sina nya aktieägare.

Kontakter i branschen

Sciety har mycket goda kontakter inom hälsosektorn. Vi har sammanfört bolag med allt från potentiella kunder och samarbetspartners till potentiella förvärvare.

Synlighet i media

Sciety ger er spridning i sociala medier samt via våra partners och presskanaler. Vi tar fram innehåll tillsammans med er och kan hjälpa till även efter att finansieringsrundan avslutats.

Rekommendationer

Vi granskar ert bolag från ett investerarperspektiv och identifierar eventuella förbättringspunkter så att ni får möjlighet att göra justeringar innan finansieringsrundan påbörjas.

Engagemang

Sciety har ett stort engagemang både för branschen som helhet och för enskilda bolag. Vi arbetar bara med bolag vi tror på och har ett långsiktigt intresse för bolagens utveckling.

Finansiera expansionen med Sciety

Tillsammans med vårt nätverk bidrar vi med kapital och kompetens för att skala upp och växa. Vi är specialiserade på hälsosektorn.