Nyheter

Maria Wallin Wållberg, vd för Likvor.

Likvor vinner ny mark och slår försäljningsrekord

Den senaste tiden har Likvor fått nya förfrågningar från både Finland, Danmark och Polen, men också gjort betydande framsteg på den iranska marknaden. Dessutom nådde medicinteknikföretagets försäljning av engångsprodukten CELDA Tools nyligen en ny rekordnivå. – Inom en kort tidsperiod har vi fått två förfrågningar från Polen, den senaste från ett sjukhus i Warszawa. Med…

Läs mer
Stefan K Nilsson, vd för Lipigon

Bra för hälsan att se sina egna halskärl

Stefan K Nilsson, vd Lipigon Pharmaceuticals  Personer som får se hur åderförkalkade deras halskärl är, är oftare villiga att förbättra sin livsstil jämfört med de som inte tagit del av samma bildbevis. Det visar en studie vid Umeå universitet, där läkemedelsbolaget Lipigons vd Stefan K Nilsson deltagit som forskare, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety – utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av förhöjda blodfetter

Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar inte bara folksjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom utan även en rad sällsynta sjukdomar. Läkemedelsbolaget Lipigon är specialiserade på sjukdomar kopplade till fetter och är inledningsvis inriktade på sällsynta sjukdomar som idag saknar tillräckligt effektiva behandlingar.     Ny kandidat för behandling av allvarlig sjukdom Bolagets huvudprogram Lipisense är…

Läs mer
Sciety-Lipigon_Pharmaceuticals-web

Snart kan du bli delaktig i Lipigon – de ska råda bot på sällsynta sjukdomar orsakade av fetter

Idag lever över 350 miljoner människor i världen med någon sällsynt kronisk sjukdom varav ungefär hälften är barn. Trots att sjukdomarna ofta begränsar både livslängd och livskvalitet finns det endast behandlingar för ungefär 5% av sjukdomarna. Det vanligaste sjukdomsområdet är cancer följt av metabola sjukdomar.     Lipigon fokuserar på sällsynta sjukdomar orsakade av fetter…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety: hjälper neurologkliniker i sex länder att undvika onödiga operationer

Medicinteknikbolaget Likvor har sedan 2009 hjälpt neurologkliniker att ställa diagnos och undvika onödiga operationer. Bolaget fokuserar på tillståndet NPH som ger demensliknande symtom och drabbar ungefär 2% av befolkningen över 65 år i Västeuropa och Japan. Idag används systemet av fjorton kliniker i sex länder och bolaget satsar nu på en bredare etablering i Europa.…

Läs mer

Demensliknande tillstånd diagnostiseras ofta som Alzheimers eller Parkinsons – ny teknik hjälper vården att ställa rätt diagnos

Var tredje sekund ställs en ny demensdiagnos och varje år får 20 000-25 000 svenskar en diagnos, där Alzheimers är den vanligaste. Men vad många inte känner till är att det finns en behandlingsbar sjukdom som heter NPH som ofta feldiagnostiseras som någon av demenssjukdomarna Alzheimers eller Parkinsons.     Mörkertalet har visat sig vara…

Läs mer

Sciety reser nytt kapital till medicinteknikbolag inom neurologi och cancer

För drygt två veckor sedan fulltecknades nyemissionen om närmare 10 mkr i CARTANA. Bolaget har utvecklat reagenser för att analysera vävnadsprover vid utveckling av nya läkemedel och är baserat vid Karolinska i Stockholm. Det nya kapitalet ska användas till försäljning av CARTANAS första produkt som är inriktad på hjärnforskning och till produktutveckling inom cancerområdet.  …

Läs mer

Nobelpriset i medicin går till cancerforskare inom immunterapi

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet meddelade i förmiddags att årets nobelpris i medicin går till cancerforskarna James P Allison och Tasuku Honjo. De har upptäckt ett sätt att stärka immunförsvarets förmåga att angripa tumörceller vilket lett till nya behandlingar av bland annat malignt melanom som är en form av hudcancer.   Nobelpristagarna har utvecklat antikroppar mot…

Läs mer

Grundarna av 1928 diagnostics vinnare i Sahlgrenskas Arvid Carlsson Award

Igår tog Kristina Lagerstedt och Susanne Staaf som grundat 1928 Diagnostics emot vandringspriset i Arvid Carlsson Award. Priset delas ut årligen i samband med Park Annual på Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Förra året gick priset till Erik Gatenholm och Hector Martinez som grundat Cellink.     I motiveringen av årets vinnare lyfter juryn fram…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety – vill hjälpa forskare i jakten på nya behandlingar

Cartana som är baserade vid Karolinska Institutet i Stockholm har utvecklat ny teknologi för forskare att analysera vävnadsprover vid utveckling av nya läkemedel. Bolaget står nu inför lansering på marknaden för hjärnforskning och ska inom ett par år lansera på marknaden för cancerforskning.   Bolaget har som ett resultat av över tio års forskning utvecklat…

Läs mer