Investera i tillväxtbolag som gör skillnad

Med Sciety är det möjligt att bli delägare i utvalda bolag inom hälsosektorn. Online och utan avgifter.

Aktuella bolag

PP-Likvor-CELDA

Likvor

Normaltryckshydrocefalus är ett kraftigt underdiagnostiserat tillstånd med demensliknande symtom. Trots att upp till 80 % av de som drabbas förbättras efter operation får idag endast ca. 20 % behandling. Det beror bl.a. på avsaknad av tillförlitliga diagnosmetoder.

Likvor erbjuder ett patenterat och CE-certifierat system som hjälper vårdpersonal med diagnostisering och uppföljning genom att mäta likvordynamiken i hjärnan.

Bolaget omsatte 3,7 mkr 2017 och har idag kunder i sex länder i Europa. En ökande del av omsättningen kommer från förbrukningsprodukter. Marknaden växer och drivs bl.a. av åldrande befolkning.

Läs mer eller bli kund för fullständig information och inbjudningar till bolagspresentationer.

Sciety-Lipigon_Pharmaceuticals-web

Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon utvecklar särläkemedel för sjukdomar som beror på störningar i hur fetter hanteras i kroppen. Bolagets första läkemedel fokuserar på sjukdomen HoFH.

Stort medicinskt behov. Dagens läkemedel ger inte tillräcklig effekt och utan behandling drabbas patienterna av hjärtkärl-sjukdom redan vid 20–30 års ålder.

Kort tid till kliniska studier. Lipisense har testats i djurmodeller med god effekt och initiala tester av toxicitet och tolerabilitet är genomförda utan anmärkning. Bolaget räknar med att nå klinisk fas 1 redan år 2020.

Stor marknad. Den totala marknaden för läkemedel mot HoFH uppskattas av Lipigon uppgå till totalt 1 500 miljoner dollar per år.

Läs mer eller bli kund för fullständig information och inbjudningar till bolagspresentationer.

Viktig information: Precis som vid andra investeringar finns det risker med att investera i bolagen som presenteras. Mer information finns här och i vår FAQ.

Sciety är ett digitalt investeringsnätverk

Sciety kombinerar medicinsk och affärsmässig kompetens för att välja ut framstående tillväxtbolag i hälsosektorn. Vi ger dig möjlighet att investera i onoterade bolag inom bland annat digital hälsa och medicinteknik.

Kvalificerade företag

Sciety står för urval, granskning och sköter investeringsprocessen.  Vi erbjuder investeringsmöjligheter i bolag med potential att både ge avkastning och göra skillnad.

Smidigt att investera

Du som är kund hittar all investeringsinformation via hemsidan och får möjlighet att träffa bolagens ledning på våra investerarluncher.

Sälja aktien

Investera online och utan avgifter. Du blir delägare direkt i bolagen och får följa med på deras expansion. Vi fokuserar på bolag med tydliga planer på notering eller uppköp.

 

Senaste nyheter

Bra för hälsan att se sina egna halskärl

2018-12-13

Stefan K Nilsson, vd Lipigon Pharmaceuticals  Personer som får se hur åderförkalkade deras halskärl är, är oftare villiga att förbättra sin livsstil jämfört med de som inte tagit del av samma…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety – utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av förhöjda blodfetter

2018-11-26

Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar inte bara folksjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom utan även en rad sällsynta sjukdomar. Läkemedelsbolaget Lipigon är specialiserade på sjukdomar kopplade till fetter och…

Läs mer

Investera med oss

Sciety ger dig som kund möjlighet att investera i onoterade tillväxtbolag med potential att både ge avkastning och göra skillnad. Vi specialiserar oss på hälsosektorn.