Investera i utvalda tillväxtbolag inom life science

Sciety erbjuder investeringsmöjligheter i onoterade tillväxtbolag. Vi är specialiserade på life science. 

Aktuella bolag

Sciety_EMPE_Diagnostics

EMPE Diagnostics - avslutad

Över 1,7 miljarder människor är smittade av tuberkulos och varje dag avlider mer än 4 600 människor trots att de flesta kan bli botade med tidig diagnos och rätt behandling. Marknaden för tuberkulosdiagnostik uppskattas till 19,3 miljarder kronor årligen.

Nu lanserar EMPE Diagnostics med serieentreprenörer från Karolinska Institutet ett DNA-baserat test för snabb diagnos av tuberkulos och antibiotikaresistens.

3d render Blood cells (depth of field)

Läkemedelsbolag i fas II - avslutad

Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat för ett livshotande sjukdomstillstånd där det idag saknas tillräcklig behandling. Kandidaten befinner sig i kliniska studier fas II och bolaget räknar med ett uppköp under 2020.

Kapitaliseringen genomfördes som en private placement.

3d render of a DNA spirals

Teknikbolag inom sekvensering av DNA - avslutad

Bolaget är verksamt inom sekvensering av DNA och utvecklar en lösning med väsentligt förbättrad prestanda jämfört med dagens lösningar. Marknaden växer starkt med applikationer inom både forskning och klinik. Bolaget förväntar sig ett uppköp under 2020 efter att vissa milstolpar i produktutvecklingen uppnåtts.

Kapitaliseringen genomfördes som en private placement.

Viktig information: Precis som vid andra investeringar finns det risker med att investera i bolagen som presenteras. Mer information finns här och i vår FAQ.

Sciety är ett digitalt investeringsnätverk

Sciety kombinerar medicinsk och affärsmässig kompetens för att välja ut framstående tillväxtbolag i hälsosektorn. 

Kvalificerade företag

Sciety står för urval, granskning och sköter investeringsprocessen.  Vi erbjuder investeringsmöjligheter i bolag med potential att både ge avkastning och göra skillnad.

Smidigt att investera

Du som är kund hittar all investeringsinformation via hemsidan och får möjlighet att träffa bolagens ledning på våra investerarluncher.

Sälja aktien

Investera online och utan avgifter. Du blir delägare direkt i bolagen och får följa med på deras expansion. Vi fokuserar på bolag med tydliga planer på notering eller uppköp.

 

Senaste nyheter

EMPE Diagnostics – från idé till lansering på världens största marknad för tuberkulosdiagnostik

2019-06-13

EMPE Diagnostics har utvecklat ett nytt test för diagnosticering av tuberkulos och detektion av antibiotikaresistens som ska förkorta tiden från första vårdkontakt till korrekt behandling med månader. Bolaget grundades 2015…

Läs mer

Sciety-nätverket investerar 15 mkr i spjutspetsbolag inom DNA-sekvensering

2019-06-12

Single Technologies avslutade i veckan en nyemission om 15 miljoner kronor med Sciety. Bolaget har utvecklat en teknisk lösning för DNA-sekvensering som gör att man snabbare och billigare kan analysera…

Läs mer

Investera med oss

Sciety ger dig som kund möjlighet att investera i onoterade tillväxtbolag med potential att både ge avkastning och göra skillnad. Vi är specialiserade på life science.